PREMIOS AO DESENVOLVEMENTO RURAL DE GALIZA – AXENCIA GALEGA DE DESENVOLVEMENTO RURAL

MR709A – Premios ao desenvolvemento rural de Galicia As iniciativas que se van a premiar deben cumplir estes dous requisitos: Exclúense destes premios as iniciativas: O importe do premio é de 10.000 € As categorías que serán premiadas son as seguintes: Forma de presentación Vía electrónica a través do formulario normalizado dispoñible na sede electrónica de […]

SEMINARIO WEB CALIDADE DE PLANTA, RAÍCES, PLANTACIÓN E CONSERVACIÓN DAS PLANTACIÓNS.

O Centro de Formación e Experimentación Agroforestal de Guísamo convoca unha acción transferencia para o apoio ás actividades de demostración de información ao agro galego 2021 (1 M01: Accións de transferencia de coñecementos e información (art. 14). Submedida: 1.1. apoio ás accións de formación profesional e adquisición de competencias do PDR de Galicia 2014-2020. Accións […]

FC2021F127108 – SEGURIDADE NOS TRABALLOS DE ARBORICULTURA. INTRODUCIÓN ÁS TÉCNICAS DE TREPA (NAVIA DE SUARNA)

O Centro de Formación e Experimentación Agroforestal de Guísamo convoca unha acción de formación profesional e adquisición de competencias (1 M01: Accións de transferencia de coñecementos e información (art. 14). Submedida: 1.1. apoio ás accións de formación profesional e adquisición de competencias do PDR de Galicia 2014-2020. Accións cofinanciadas co 75 % Feader) sobre: SEGURIDADE […]

Colocación de diferentes mallas protectoras en cultivos de viña para protección contra paxaros, vespa velutina e sarabia

Dentro do PLAN DE TRANSFERENCIA PARA O APOIO ÁS ACTIVIDADES DE DEMOSTRACIÓN E DE INFORMACIÓN AO AGRO GALEGO 2020, COFINANCIADO CO FONDO EUROPEO AGRÍCOLA DE DESENVOLVEMENTO RURAL (FEADER) NO MARCO DO PDR DE GALICIA 2014-2020 está prevista a realización dunha actividade de Colocación de diferentes mallas protectoras en cultivos de viña para protección contra paxaros, vespa […]