PREMIOS AO DESENVOLVEMENTO RURAL DE GALIZA – AXENCIA GALEGA DE DESENVOLVEMENTO RURAL

MR709A – Premios ao desenvolvemento rural de Galicia As iniciativas que se van a premiar deben cumplir estes dous requisitos: Exclúense destes premios as iniciativas: O importe do premio é de 10.000 € As categorías que serán premiadas son as seguintes: Forma de presentación Vía electrónica a través do formulario normalizado dispoñible na sede electrónica de […]