INSTALACIÓN E MANEXO DA REGA. AUTOMATISMOS E ACTUALIZACIÓN E OPTIMIZACIÓN DE INSTALACIÓNS

Dentro do Plan de transferencia para o apoio ás actividades de demostración e de información ao agro galego 2019, cofinanciado co Fondo Europeo Agrícola de Desenvolvemento Rural (FEADER) no marco do PDR de Galicia 2014-2020, aprobado pola Consellería do Medio Rural está prevista a realización dun taller práctico de INSTALACIÓN E MANEXO DA REGA. AUTOMATISMOS […]