Oferta formativa do CFEA de Becerreá

Oferta formativa do CFEA de Lourizán

Oferta formativa do CFEA “Pedro Murias”

Oferta formativa do CFEA de Sergude


 
 
Publicadas no DOG as ordes polas que se actualiza a oferta de formación profesional do sistema educativo polo réxime ordinario e polo réxime para persoas adultas en centros públicos de Galicia .
Máis información:
Oferta de FP para o curso 2021-2022: http://www.edu.xunta.es/fp/oferta-fp
#FPGalicia
 


Benvidos á web do Centro de Formación e Experimentación Agroforestal de Guísamo.

O Centro de Formación e Experimentación Agroforestal de Guísamo está adscrito á Axencia Galega de Calidade Alimentaria (AGACAL) dependente da Consellería do Medio Rural da Xunta de Galicia

Ten como obxectivo respostar ás necesidades formativas das/dos profesionais, entidades, asociacións e poboación relacionada con actividades agrogandeiras, forestais e dinamización do medio rural.


A formación que se imparte no CFEA de Guísamo axústase ás características da súa zona de influencia e basease nos principios de solidariedade, respecto e sostibilidade humana e ambiental, potenciando deste xeito o aproveitamento dos recursos do lugar.


Acceso á documentación do curso