PRESENTACIÓN CURSO LECTIVO 2021-2022

Infórmase ao alumnado matriculado nos ciclos Medio de Xardinaría e Floraría e Superior de Paisaxismo e Medio Rural que o acto de presentación do curso terá lugar o vindeiro día 15 de setembro co seguinte horario:

10:00 horas Presentación do Ciclo Medio de Xardinaría e Floraría.

12:00 horas Presentación do Ciclo Superior de Paisaxismo e Medio Rural.

Dita presentación será presencial no salón de actos do CFEA de Guísamo, e tamén será telemática a través da aplicación Webex. Para poder acceder de xeito telemático o alumnado recibirá un correo electrónico coas instruccións. Lémbrase ao alumnado que aínda non tivera xestionada a súa conta de correo de edu.xunta.gal que deberá telo feito para acceder á plataforma de teleformación da Consellería de Educación dende a que se impartirá a docencia online.


Admisión a ciclos formativos. Ciclos e módulos formativos con prazas dispoñibles

Ábrese o prazo de matrícula en ciclos e módulos de formación profesional con prazas dispoñibles desde o día 2 de setembro ás 9:00 horas ata o día 15 de setembro ás 13:00 horas

Para matricularse nun ciclo con prazas libres a única condición é cumprir os requisitos de acceso para as ensinanzas correspondentes.

As persoas interesadas deberán formalizar a matrícula no centro educativo no que o ciclo formativo teña prazas dispoñibles. A matrícula realizarase por orde de chegada.

Para solicitar a matrícula en ciclos do réxime ordinario con prazas liberadas empregarase o anexo I.

Para solicitar a matrícula en módulos do réxime para as persoas adultas con prazas liberadas empregarase o anexo II.

A matrícula en calquera ciclo con prazas dispoñibles implica a renuncia a continuar no proceso de admisión e polo tanto a participar nas seguintes adxudicacións de prazas.

Modalidade distancia (listaxe de prazas vacantes)

 

Instruccións de matrícula para ciclos formativos de Formación Profesional curso 2021-2022.

instruccions matricula 21-22 (pdf)

Oferta formativa do CFEA de Becerreá

Oferta formativa do CFEA de Lourizán

Oferta formativa do CFEA “Pedro Murias”

Oferta formativa do CFEA de Sergude


 

Máis información na web da Consellería de Cultura, Educación e Universidade

 Benvidos á web do Centro de Formación e Experimentación Agroforestal de Guísamo.

O Centro de Formación e Experimentación Agroforestal de Guísamo está adscrito á Axencia Galega de Calidade Alimentaria (AGACAL) dependente da Consellería do Medio Rural da Xunta de Galicia

Ten como obxectivo respostar ás necesidades formativas das/dos profesionais, entidades, asociacións e poboación relacionada con actividades agrogandeiras, forestais e dinamización do medio rural.


A formación que se imparte no CFEA de Guísamo axústase ás características da súa zona de influencia e basease nos principios de solidariedade, respecto e sostibilidade humana e ambiental, potenciando deste xeito o aproveitamento dos recursos do lugar.


Acceso á documentación do curso