Benvidos á web do Centro de Formación e Experimentación Agroforestal de Guísamo.

O Centro de Formación e Experimentación Agroforestal de Guísamo está adscrito á Axencia Galega de Calidade Alimentaria (AGACAL) dependente da Consellería do Medio Rural da Xunta de Galicia

Ten como obxectivo respostar ás necesidades formativas das/dos profesionais, entidades, asociacións e poboación relacionada con actividades agrogandeiras, forestais e dinamización do medio rural.


A formación que se imparte no CFEA de Guísamo axústase ás características da súa zona de influencia e basease nos principios de solidariedade, respecto e sostibilidade humana e ambiental, potenciando deste xeito o aproveitamento dos recursos do lugar.


Formación Profesional

prazo de matrícula do alumnado admitido nos módulos profesionais dun ciclo formativo abrangue desde o mércores 27 de xullo ata as 13:00 horas do venres 29 de xullo de 2022. A matrícula deberase realizar no centro educativo da praza adxudicada.

Para realizar presencialmente a matrícula en módulos adxudicados do réxime para as persoas adultas empregarase o seguinte modelo:

 – Modelo de documento en formato PDF

Para as persoas con praza adxudicada no réxime para as persoas adultas, tanto na modalidade a distancia como na modalidade presencial, poderase facer reserva de matrícula vía web. Pódense consultar as instrucións para este procedemento no menú «Servizos en liña» de «Ven a FP».

No réxime para as persoas adultas, non é necesario presentar renuncia naqueles módulos profesionais nos que se teña praza adxudicada e non se desexe matricular.

Modalidade distancia

  • Listaxes de persoas con praza adxudicada e en listaxe de espera

– Listaxe dos módulos de grao medio
– Listaxe dos módulos de grao superior

INSTRUCCIÓNS DE MATRÍCULA

Oferta de ciclos formativos de Formación Profesional

Publicada a oferta de ciclos formativos de formación profesional para o vindeiro curso 2022-2023. A oferta deste CFEA de Guísamo é:

RÉXIME ORDINARIO:

CS Paisaxismo e Medio Rural (25 prazas)

RÉXIME MODULAR MODALIDADE A DISTANCIA:

CM Xardinaria e Floraría (50 prazas por módulo)

CS Paisaxismo e Medio Rural (50 prazas por módulo)

Máis información na web da Consellería de Cultura, Educación, Formación Profesional e Universidades https://www.edu.xunta.gal/fp/oferta-fp

Información xeral de admisión. Curso 2022/2023No seguinte vídeo poderás obter axuda para a creación dunha solicitude de admisión a ciclos formativos de FP

Lembre que a normativa sempre prevalece sobre calquera outra información. Esta páxina contén información de carácter xeral extraída da normativa, polo que calquera dúbida ou contradición se resolverá atendendo á normativa vixente.

acceso a normativa de admisión


Plan de Formación Contínua ao Agro Galego 2022


Acceso á documentación do curso