Admisión FP 2024-2025

No enderezo web http://www.edu.xunta.gal/fp/itinerarios-adultos pódese consultar información sobreos itinerarios formativos recomendados e a orde en que é preferible cursar os módulos na ofertamodular.Esta información ten a finalidade de que as persoas que soliciten praza por este tipo de ofertadispoñan da información necesaria para realizaren a solicitude de admisión e para o momento dematricularse.