As ensinanzas de formación profesional están organizadas en ciclos formativos básicos, medios, superiores e cursos de especialización.

Para realizar estudos nos centros docentes sostidos con fondos públicos é necesario, ademais de cumprir os requisitos de acceso, participar nun proceso de admisión.

Este proceso establece un sistema de prioridades na adxudicación de prazas para cada centro educativo e para cada ciclo formativo ou curso de especialización (e, de ser o caso, de cada módulo profesional), así como os prazos de presentación de solicitudes e de formalización da matrícula.

A normativa reguladora do proceso de admisión pode consultarse na seguinte ligazón:

https://www.edu.xunta.gal/fp/admision-ensinanzas-fp

No enderezo web http://www.edu.xunta.gal/fp/itinerarios-adultos pódese consultar información sobre
os itinerarios formativos recomendados e a orde en que é preferible cursar os módulos na oferta
modular.
Esta información ten a finalidade de que as persoas que soliciten praza por este tipo de oferta
dispoñan da información necesaria para realizaren a solicitude de admisión e para o momento de
matricularse.