02 DE CALIDADE. Boletíns da Agacal

Afonda no Decreto polo que se regula a Artesanía Alimentaria, unha norma que desenvolve medidas dirixidas á preservación da tradición alimentaria galega fronte á crecente estandarización. A regulación da Artesanía Alimentaria vincúlase no texto do decreto á produción de materias primas de calidade, a estruturas produtivas tradicionais, ao medio rural e litoral de Galicia e a unha […]

01 DE CALIDADE. Boletíns da Agacal

Céntrase na Indicación Xeográfica Protexida (IXP) Pan Galego, recentemente impulsada pola Consellaría do Medio Rural, que aprobou o seu Regulamento e nomeou o seu Consello Regulador provisorio. A IXP Pan Galego protexe o pan de trigo elaborado de xeito tradicional en Galicia. Un pan cunha calidade diferencial debida á súa orixe, ingredientes e forma de […]