Afonda no Decreto polo que se regula a Artesanía Alimentaria, unha norma que desenvolve medidas dirixidas á preservación da tradición alimentaria galega fronte á crecente estandarización. A regulación da Artesanía Alimentaria vincúlase no texto do decreto á produción de materias primas de calidade, a estruturas produtivas tradicionais, ao medio rural e litoral de Galicia e a unha forma de vida con manifestacións ancestrais únicas.