Admisión FP 2024-2025

No enderezo web http://www.edu.xunta.gal/fp/itinerarios-adultos pódese consultar información sobreos itinerarios formativos recomendados e a orde en que é preferible cursar os módulos na ofertamodular.Esta información ten a finalidade de que as persoas que soliciten praza por este tipo de ofertadispoñan da información necesaria para realizaren a solicitude de admisión e para o momento dematricularse.

INFORMACION BOLSAS DE ESTUDO MEC 24/25

INFORMACION BOLSAS DE ESTUDO MEC 24/25 CONVOCATORIA XERAL PARA QUE ESTUDOS PODES SOLICITAR UNHA BOLSA? Para alumnos que no curso 24/25 estean matriculados en: COMO SOLICITALA. 1. ENTRA NA SEDE ELECTRÓNICA. https://sede.educacion.gob.es Todo o proceso de solicitude da bolsa realízase a través da sede electrónica do Ministerio de Educación, Formación Profesional e Deportes. 2. REXÍSTRATE. 3.ENCHE […]

Información importante para as persoas que teñan que solicitar a renovacion do carné de usuario profesional de produtos fitosanitarios

Solicitude:MR203B – Carné de usuario profesional de produtos fitosanitarios.A persoa interesada dirixirá a súa solicitude á Axencia Galega da Calidade Alimentaria (AGACAL) da Consellería do Medio RuralDocumentación:SolicitudeXustificante de aboamento da taxaCopia do carné (só no caso de renovación. A solicitude de renovación do carné poderá realizarse dentro dos 12 meses anteriores á finalización do periodo de […]

FC2023F115009 – VALORIZACIÓN DE MADEIRAS AUTÓCTONAS DE GALICIA DE CARA AO SEU EMPREGO EN CONTRUCIÓN: FABRICACIÓN DE VIGAS E TÁBOAS CON MOTOSERRA.

O CFEA de Guísamo convoca unha acción de formación profesional e adquisición de competencias (Accións de transferencia de coñecementos e información -art. 14-. Submedida: 1.1 apoio ás accións de formación profesional e adquisición de competencias do PDR de Galicia 2014-2025. Accións cofinanciadas co 75% Feader) sobre: VALORIZACIÓN DE MADEIRAS AUTÓCTONAS DE GALICIA DE CARA AO […]

FC2023F115008 – SEGURIDADE EN TRABALLOS DE MANTEMENTO DE ZONAS VERDES DE ESPECIAL DIFICULTADE CON RISCO DE CAÍDA A DISTINTO NIVEL

O CFEA de Guísamo convoca unha acción de formación profesional e adquisición de competencias (Accións de transferencia de coñecementos e información -art. 14-. Submedida: 1.1 apoio ás accións de formación profesional e adquisición de competencias do PDR de Galicia 2014-2025. Accións cofinanciadas co 75% Feader) sobre: SEGURIDADE EN TRABALLOS DE MANTEMENTO DE ZONAS VERDES DE […]

FC2023F115013 – PREVENCIÓN DE RISCOS LABORAIS NO USO DA ROZADOIRA MANUAL

O CFEA de Guísamo convoca unha acción de formación profesional e adquisición de competencias (Accións de transferencia de coñecementos e información -art. 14-. Submedida: 1.1 apoio ás accións de formación profesional e adquisición de competencias do PDR de Galicia 2014-2025. Accións cofinanciadas co 75% Feader) sobre: PREVENCIÓN DE RISCOS LABORAIS NO USO DA ROZADOIRA MANUAL […]

FC2023F115002 – FORMACIÓN EN PERMACULTURA E AGRICULTURA ORGÁNICA

O CFEA de Guísamo convoca unha acción de formación profesional e adquisición de competencias (Accións de transferencia de coñecementos e información -art. 14-. Submedida: 1.1 apoio ás accións de formación profesional e adquisición de competencias do PDR de Galicia 2014-2025. Accións cofinanciadas co 75% Feader) sobre: FORMACIÓN EN PERMACULTURA E AGRICULTURA ORGÁNICA – FC2023F115002 OBXECTIVOS: […]

FC2023F115010 – MANEXO DE MÁQUINAS-FERRAMENTAS ELÉCTRICAS NUN TALLER DUNHA EXPLOTACIÓN AGROFORESTAL

O CFEA de Guísamo convoca unha acción de formación profesional e adquisición de competencias (Accións de transferencia de coñecementos e información -art. 14-. Submedida: 1.1 apoio ás accións de formación profesional e adquisición de competencias do PDR de Galicia 2014-2025. Accións cofinanciadas co 75% Feader) sobre: MANEXO DE MÁQUINAS-FERRAMENTAS ELÉCTRICAS NUN TALLER DUNHA EXPLOTACIÓN AGROFORESTAL […]