O Centro de Formación e Experimentación Agroforestal de Guísamo convoca unha acción transferencia para o apoio ás actividades de demostración de información ao agro galego 2021 (1 M01: Accións de transferencia de coñecementos e información (art. 14). Submedida: 1.1. apoio ás accións de formación profesional e adquisición de competencias do PDR de Galicia 2014-2020. Accións cofinanciadas co 75 % Feader) sobre:

CALIDADE DE PLANTA, RAÍCES, PLANTACIÓN E CONSERVACIÓN DAS PLANTACIÓNS.

Data: 21 de outubro de 2021 NOVA DATA: MÉRCORES, 10 de novembro de 2021
Horario: de 17:00 a 20:00
Lugar: WEBINARIO ONLINE ou presencial no salón de actos do CFEA de Guísamo. (O ponente impartirá a docencia por teleconferencia).

Para inscribirse nesta actividade débese enviar o formulario solicitude de asistentes cuberto ao enderezo electrónico cfea.guisamo@edu.xunta.gal