O Centro de Formación e Experimentación Agroforestal de Guísamo convoca unha acción de formación profesional e adquisición de competencias (1 M01: Accións de transferencia de coñecementos e información (art. 14). Submedida: 1.1. apoio ás accións de formación profesional e adquisición de competencias do PDR de Galicia 2014-2020. Accións cofinanciadas co 75 % Feader) sobre:

PLAN DE MARKETING DIXITAL PARA A COMERCIALIZACIÓN DE PRODUTOS AGROALIMENTARIOS

Data: 27 de outubro, 03 – 10 -17 – 24 de novembro de 2021
Horario: de 16:00 a 20:00 horas.
Lugar: CFEA DE GUÍSAMO

Para inscribirse nesta actividade débese enviar o formulario solicitude de asistentes cuberto ao enderezo electrónico cfea.guisamo@edu.xunta.gal