CAMPO DE DEMOSTRACIÓN DE PRODUCIÓN DE SEMENTE DE VARIEDADES AUTÓCTONAS DE TOMATE E PEMENTO. (XORNADA DE PORTAS ABERTAS)

Dentro do PLAN DE TRANSFERENCIA PARA O APOIO ÁS ACTIVIDADES DE DEMOSTRACIÓN E DE INFORMACIÓN AO AGRO GALEGO 2021, COFINANCIADO CO FONDO EUROPEO AGRÍCOLA DE DESENVOLVEMENTO RURAL (FEADER) NO MARCO DO PDR DE GALICIA 2014-2020 está prevista a realización dunha xornada de portas abertas do CAMPO DE DEMOSTRACIÓN DE PRODUCIÓN DE SEMENTE DE VARIEDADES AUTÓCTONAS […]

FC2021F127107 – PRODUCIÓN DE COGOMELOS SOBRE TRONCOS DE MADEIRA DE CASTIÑEIRO E CARBALLO

O Centro de Formación e Experimentación Agroforestal de Guísamo convoca unha acción de formación profesional e adquisición de competencias (1 M01: Accións de transferencia de coñecementos e información (art. 14). Submedida: 1.1. apoio ás accións de formación profesional e adquisición de competencias do PDR de Galicia 2014-2020. Accións cofinanciadas co 75 % Feader) sobre: PRODUCIÓN […]

FC2021F127106 – PRODUCIÓN DE COGOMELOS SOBRE TRONCOS DE MADEIRA DE CASTIÑEIRO E CARBALLO (NAVIA DE SUARNA)

O Centro de Formación e Experimentación Agroforestal de Guísamo convoca unha acción de formación profesional e adquisición de competencias (1 M01: Accións de transferencia de coñecementos e información (art. 14). Submedida: 1.1. apoio ás accións de formación profesional e adquisición de competencias do PDR de Galicia 2014-2020. Accións cofinanciadas co 75 % Feader) sobre: PRODUCIÓN […]

FC2021F127108 – SEGURIDADE NOS TRABALLOS DE ARBORICULTURA. INTRODUCIÓN ÁS TÉCNICAS DE TREPA (NAVIA DE SUARNA)

O Centro de Formación e Experimentación Agroforestal de Guísamo convoca unha acción de formación profesional e adquisición de competencias (1 M01: Accións de transferencia de coñecementos e información (art. 14). Submedida: 1.1. apoio ás accións de formación profesional e adquisición de competencias do PDR de Galicia 2014-2020. Accións cofinanciadas co 75 % Feader) sobre: SEGURIDADE […]

FC2021F115143 – TALLER TEMÁTICO SOBRE MANTEMENTO DE MAQUINARIA E ÚTILES DE XARDNARÍA E ARBORICULTURA

O Centro de Formación e Experimentación Agroforestal de Guísamo convoca unha acción de formación profesional e adquisición de competencias (1 M01: Accións de transferencia de coñecementos e información (art. 14). Submedida: 1.1. apoio ás accións de formación profesional e adquisición de competencias do PDR de Galicia 2014-2020. Accións cofinanciadas co 75 % Feader) sobre: TALLER […]

FC2021F115146 – TALLER TEMÁTICO SOBRE O EMPREGO DE MÁQUINAS E DE FERRAMENTAS EN CULTIVO ECOLÓXICO

O Centro de Formación e Experimentación Agroforestal de Guísamo convoca unha acción de formación profesional e adquisición de competencias (1 M01: Accións de transferencia de coñecementos e información (art. 14). Submedida: 1.1. apoio ás accións de formación profesional e adquisición de competencias do PDR de Galicia 2014-2020. Accións cofinanciadas co 75 % Feader) sobre: TALLER […]

FC2021F115133 – PEQUENAS INSTALACIÓNS DE REGA: COMPOÑENTES, REPLANTEO E MONTAXE

O Centro de Formación e Experimentación Agroforestal de Guísamo convoca unha acción de formación profesional e adquisición de competencias (1 M01: Accións de transferencia de coñecementos e información (art. 14). Submedida: 1.1. apoio ás accións de formación profesional e adquisición de competencias do PDR de Galicia 2014-2020. Accións cofinanciadas co 75 % Feader) sobre: PEQUENAS […]

FC2021F115138 – SEGURIDADE NOS TRABALLOS DE ARBORICULTURA: TÉCNICAS AVANZADAS DE TREPA

O Centro de Formación e Experimentación Agroforestal de Guísamo convoca unha acción de formación profesional e adquisición de competencias (1 M01: Accións de transferencia de coñecementos e información (art. 14). Submedida: 1.1. apoio ás accións de formación profesional e adquisición de competencias do PDR de Galicia 2014-2020. Accións cofinanciadas co 75 % Feader) sobre: SEGURIDADE […]