Extracto da convocatoria de bolsas de carácter xeral para o curso académico 2022-2023,  publicado o 12 de marzo: Extracto de la Resolución de 10 de marzo de 2022, de la Secretaría de Estado de Educación, por la que se convocan becas de carácter general para el curso académico 2022-2023, para estudiantes que cursen estudios postobligatorios”

Na referida convocatoria establecese o prazo de solicitude para alumnos que  se encontren cursando ensinanzas postobligatorias e superiores non universitarias. O prazo de solicitude será do 30 de marzo de 2022 ata  el 12 de maio de 2022, ás 24,00h, ambos inclusive.

Podes obter máis información na web do Ministerio de Educación y Formación Profesional https://www.becaseducacion.gob.es/becas-y-ayudas/fp-bachillerato-otros/tipos-de-becas.html