Ao longo do ano 2022 a Fundación Juana de Vega e o Centro de Formación e Experimentación Agroforestal de Guísamo desenvolverán os tres cursos seguintes

OBXECTO DAS AXUDAS

Co fin de favorecer a formación complementaria do alumnado desenvolvendo a súa preparación teórica e práctica o Centro de Formación e Experimentación Agroforestal de Guísamo convoca un total de 18 becas financiadas pola empresa PROGANDO (6) e a Fundación Juana de Vega (12) que cubren os custos de matrícula nos cursos.

PERSOAS BENEFICIARIAS

Poderán solicitar estas bolsas aquelas persoas que

  • estean matriculadas no CFEA no curso 2021/2022 en calquera dos seus ciclos formativos.
  • as tituladas nos últimos dous cursos académicos (2020/2021 e 2021/2022), no citado centro
  • o alumnado do Ciclo formativo de grao superior Paisaxismo e medio rural que unicamente estean pendentes de superar o módulo do Proxecto de fin de ciclo

PRAZO DE SOLICITUDE

Ata o 17 de febreiro de 2022

Máis información nas bases da convocatoria.