Dacordo co anuncio do Conselleiro de Cultura, Educación e Universidade, do día 11 de setembro, adíase o inicio das actividades lectivas neste Centro de Formación e Experimentación Agroforestal de Guísamo.

En consecuencia, as actividades lectivas para todo o alumnado matriculado nos Ciclos Formativos, Medio de Xardinaría e Floraría e Superior de Paisaxismo e Medio Rural no CFEA de Guísamo comenzarán dacordo co seguinte calendario:

MÉRCORES, 23 de setembro, ás 10:00 horas: acto de inicio e presentación para @s alum@s matriculados no 2º curso de CM Xardinaría e Floraría e 2º curso CS Paisaxismo e Medio Rural (réxime ordinario).

XOVES, 24 de setembro, ás 10:00 horas: acto de inicio e presentación para @s alumn@s matriculados no CM de Xardinaría e Floraría (XAF) no réxime de adultos modalidade semipresencial.

VENRES, 25 de setembro, ás 10:00 horas: acto de inicio e presentación para @s alumn@s matriculados no CS de Paisaxismo e Medio Rural (PMR) no réxime de adultos modalidade semipresencial

Esperámosvos a tod@s.