Dentro do Plan de Formación ao Agro Galego 2020 aprobado pola Consellería do Medio Rural está prevista a realización do curso de SEGURIDADE NOS TRABALLOS DE ARBORICULTURA: TÉCNICAS AVANZADAS DE TREPA E APEO CONTROLADO, cunha duración de 60 horas.

Datas e horario:


Lugar: CFEA de Guísamo

Para acceder a esta formación débese presentar a solicitude cuberta dirixida ao CFEA de Guísamo ou ben enviala por correo electrónico ao enderezo cfea.guisamo@edu.xunta.gal