Dentro do Plan de Formación ao Agro Galego 2019 aprobado pola Consellería do Medio Rural está prevista a realización do curso de MANTEMENTO DE MAQUINARIA E ÚTILES DE XARDINERIA E ARBORICULTURA , cunha duración de 20 horas.

Datas: 14, 15, 18 e 19 de outubro de 2019

Horario: de 16:00 a 21:00 (días 14, 15 e 18) e de 09:00 a 14:00 (día 19)

Lugar: CFEA de Guísamo

Para acceder a esta formación débese presentar a solicitude cuberta dirixida ao CFEA de Guísamo ou ben enviala por correo electrónico ao enderezo cfea.guisamo@edu.xunta.gal