Dentro do Plan de Formación ao Agro Galego 2019 aprobado pola Consellería do Medio Rural está prevista a realización do curso de RENOVACIÓN DE USUARIO PROFESIONAL DE PRODUTOS FITOSANITARIOS.NIVEL CUALIFICADO , cunha duración de 7 horas.

Data: 17 de outubro de 2019

Horario: de 09:30 a 13:30 e de 16:00 a 19:00

Lugar: CFEA de Guísamo

Para acceder a esta formación débese presentar a solicitude cuberta dirixida ao CFEA de Guísamo ou ben enviala por correo electrónico ao enderezo cfea.guisamo@edu.xunta.gal