Dentro do Plan de Formación ao Agro Galego 2019 aprobado pola Consellería do Medio Rural está prevista a realización do curso de SEGURIDADE NOS TRABALLOS DE ARBORICULTURA. MANTEMENTO BÁSICO DA MOTOSERRA , cunha duración de 20 horas.

Datas: 21, 22, 25 e 26 de outubro de 2019

Horario: de 16:00 a 21:00 (días 21, 22 e 25) e de 09:00 a 14:00 (día 26)

Lugar: CFEA de Guísamo

Para acceder a esta formación débese presentar a solicitude cuberta dirixida ao CFEA de Guísamo ou ben enviala por correo electrónico ao enderezo cfea.guisamo@edu.xunta.gal