Estudo Técnico dunha explotación frutícola (mazá de sidra con destino á transformación industrial para a produción de sidra)»

Proxecto de Paisaxismo e Medio Rural presentado por Dona Nuria Iglesias González-Villamil: Estudo Técnico dunha explotación frutícola (mazá de sidra con destino á transformación industrial para a produción de sidra)» DOCUMENTOS 4.- TECNOLOXÍA DO CULTIVO

Huertos urbanos municipales. «Diseño huerto urbano en Jardín Botánico de la Ría de O Burgo (A Coruña)»

Proxecto de Paisaxismo e Medio Rural presentado por Dona Estrella María García Abeledo: «Huertos urbanos municipales. Diseño huerto urbano en Jardín Botánico de la Ría de O Burgo (A Coruña)» DOCUMENTOS «Diseño huerto urbano en Jardín Botánico de la Ría de O Burgo (A Coruña)» 2.- ANEXOS 3.- PLANOS

«Influencia do portaenxerto e do sistema de condución no comportamento agronómico e enolóxico das variedades branco lexítimo e agudelo»

Proxecto de Paisaxismo e Medio Rural presentado por D. Pablo Fernández Coroas: «Influencia do portaenxerto e do sistema de condución no comportamento agronómico e enolóxico das variedades branco lexítimo e agudelo» DOCUMENTOS ANEXOS: