Estudo Técnico dunha explotación frutícola (mazá de sidra con destino á transformación industrial para a produción de sidra)”

Proxecto de Paisaxismo e Medio Rural presentado por Dona Nuria Iglesias González-Villamil: Estudo Técnico dunha explotación frutícola (mazá de sidra con destino á transformación industrial para a produción de sidra)” DOCUMENTOS 4.- TECNOLOXÍA DO CULTIVO

Huertos urbanos municipales. “Diseño huerto urbano en Jardín Botánico de la Ría de O Burgo (A Coruña)”

Proxecto de Paisaxismo e Medio Rural presentado por Dona Estrella María García Abeledo: “Huertos urbanos municipales. Diseño huerto urbano en Jardín Botánico de la Ría de O Burgo (A Coruña)” DOCUMENTOS “Diseño huerto urbano en Jardín Botánico de la Ría de O Burgo (A Coruña)” 2.- ANEXOS 3.- PLANOS

“Influencia do portaenxerto e do sistema de condución no comportamento agronómico e enolóxico das variedades branco lexítimo e agudelo”

Proxecto de Paisaxismo e Medio Rural presentado por D. Pablo Fernández Coroas: “Influencia do portaenxerto e do sistema de condución no comportamento agronómico e enolóxico das variedades branco lexítimo e agudelo” DOCUMENTOS ANEXOS: