Proxecto de Paisaxismo e Medio Rural presentado por Dona Estrella María García Abeledo: «Huertos urbanos municipales. Diseño huerto urbano en Jardín Botánico de la Ría de O Burgo (A Coruña)»

DOCUMENTOS

«Diseño huerto urbano en Jardín Botánico de la Ría de O Burgo (A Coruña)»

2.- ANEXOS

3.- PLANOS