Proxecto de Paisaxismo e Medio Rural presentado por Dona Nuria Iglesias González-Villamil: Estudo Técnico dunha explotación frutícola (mazá de sidra con destino á transformación industrial para a produción de sidra)»

DOCUMENTOS

4.- TECNOLOXÍA DO CULTIVO