O CFEA de Guísamo convoca a 2ª xornada técnica de mulleres traballando no rural: oportunidades de emprendemento encadrada dentro do Plan de transferencia para o apoio ás actividades de demostración e de información do agro galego 2022, cofinanciado co Fondo Europeo Agrícola de Desenvolvemento Rural (FEADER) no marco do PDR de Galicia 2014-2022.

Destinada ás persoas vinculadas profesionalmente co sectores produtivos relacionados coa agricultura, gandería, industria agroalimentaria e cadea forestal-madeira, ou con expectativa de incorporación, en especial mozos e mozas do medio rural galego.

DÍA: mércores, 16 de novembro de 2022

HORARIO: de 9:30 a 14:30 e de 16:00 a 20:00

Para participar nesta actividade é necesario presentar a solicitude cuberta na secretaría deste CFEA de Guísamo, ou ben enviala por correo electrónico ao enderezo cfea.guisamo@edu.xunta.gal