O Centro de Formación e Experimentación Agroforestal de Guísamo organiza a seguinte actividade formativa:

CURSO: TÉCNICAS DE TRABALLO E SEGURIDADE NO EMPREGO DA DESBROZADORA MANUAL

DURACIÓN: 8 HORAS (DE 9 a 14 e DE 16 a 19)

DATA: 9 DE XUÑO DE 2022

NÚMERO MÁXIMO DE PARTICIPANTES: 10

Para participar na actividade é necesario enviar o formulario de inscrición cuberto ao enderezo electrónico cfea.guisamo@edu.xunta.gal facendo constar no Asunto: «CURSO TÉCNICAS DESBROZADORA»

As prazas adxudicaranse por orde de chegada ao correo electrónico.

ATENCIÓN: NON SE PODERÁ PRESENTAR NINGUÉN Á ACTIVIDADE FORMATIVA SIN O EQUIPAMENTO QUE SE FAI CONSTAR NO FORMULARIO DE INSCRICIÓN.