O CFEA de Guísamo convoca unha acción de formación profesional e adquisición de competencias (Accións de trasnferencia de coñecementos e información -art. 14-. Submedida: 1.1 apoio ás accións de formación profesional e adquisición de competencias do PDR de Galicia 2014-2020. Accións cofinanciadas co 75% Feader) sobre:

FC2022F115010 – PRIMEIROS AUXILIOS EN EL SECTOR AGROFORESTAL

Destinada ás persoas vinculadas profesionalmente co sectores produtivos relacionados coa agricultura, gandería, industria agroalimentaria e cadea forestal-madeira, ou con expectativa de incorporación, en especial mozos e mozas do medio rural galego.

Para participar nesta actividade é necesario presentar a pre-solicitude na oficina virtual de medio rural a través da seguinte ligazón:

https://foagro.xunta.gal

OBXECTIVOS:

Formación transversal teórico práctica enfocada a resolver de manera efectiva situaciones derivadas de accidentes en el sector agroforestal.
Familiarización con técnicas de soporte vital básico.
Resolución de casos más frecuentes de accidentes en el sector agroforestal.

PROGRAMA:

ANATOMOFISIOLOGÍA BÁSICA.
CASOS FRECUENTES DE ACCIDENTES.
INTERVENCIÓN EN PRIMEROS AUXILIOS.

PRÁCTICA:
MANIOBRAS MOVILIZACIÓN,
ATRAGANTAMIENTOS,
PLS,
VENDAJES,
RCP,
HERIDAS.


Máis información no teléfono: 881 881 043