O Centro de Formación e Experimentación Agroforestal de Guísamo convoca unha acción de formación profesional e adquisición de competencias (1 M01: Accións de transferencia de coñecementos e información (art. 14). Submedida: 1.1. apoio ás accións de formación profesional e adquisición de competencias do PDR de Galicia 2014-2020. Accións cofinanciadas co 75 % Feader) sobre:

OPERADOR DE PLATAFORMAS ELEVADORAS MÓBILES EN TRABALLO DE PODA EN ALTURA. UNE58923.

Data: 15, 16, 17 e 18 de novembro de 2021
Horario: de 15:30 a 20:30
Lugar: CFEA GUÍSAMO

Para inscribirse nesta actividade débese enviar o formulario solicitude de asistentes cuberto ao enderezo electrónico cfea.guisamo@edu.xunta.gal