O Centro de Formación e Experimentación Agroforestal de Guísamo convoca unha acción de formación profesional e adquisición de competencias (1 M01: Accións de transferencia de coñecementos e información (art. 14). Submedida: 1.1. apoio ás accións de formación profesional e adquisición de competencias do PDR de Galicia 2014-2020. Accións cofinanciadas co 75 % Feader) sobre:

TALLER TEMÁTICO SOBRE O CULTIVO DO CÁÑAMO INDUSTRIAL

Data: 3, 4 e 5 de novembro de 2021
Horario: de 10:00 a 14:00
Lugar: CFEA GUÍSAMO

Para inscribirse nesta actividade débese enviar o formulario solicitude de asistentes cuberto ao enderezo electrónico cfea.guisamo@edu.xunta.gal