O Centro de Formación e Experimentación Agroforestal de Guísamo convoca unha acción de formación profesional e adquisición de competencias (1 M01: Accións de transferencia de coñecementos e información (art. 14). Submedida: 1.1. apoio ás accións de formación profesional e adquisición de competencias do PDR de Galicia 2014-2020. Accións cofinanciadas co 75 % Feader) sobre:

REPOSICIÓN DE MARRAS EN CULTIVO DE VIÑAS


Destinada ás persoas vinculadas profesionalmente cos sectores produtivos relacionados coa agricultura, gandería, Industria agroalimentaria e cadea forestal-madeira, ou con expectativa de Incorporación, en especial mozos e mozas do medio rural galego.