O Centro de formación e experimentación agroforestal de Guísamo, a empresa PROGANDO e a Fundación Juana de Vega, có fin de favorecer a formación complementaria do estudantado desenvolvendo a súa preparación teórica e práctica, fai pública a convocatoria de bolsas destinadas a esta finalidade: 6 financiadas por PROGANDO e 12 pola Fundación Juana de Vega para matrícula nos cursos de Básico de Viticultura e Enoloxía Cualificado de Viticultura e Enoloxía e Bases técnicas para o desenvolvemento da fruticultura en Galicia, coorganizados pola Fundación Juana de Vega e o CFEA de Guísamo.

O importe da axuda serán os custos da matrícula.

O prazo de presentación rematará o 8 de febreiro de 2021