Dentro do Plan de Formación ao Agro Galego 2020 aprobado pola Consellería do Medio Rural está prevista a realización do curso de RENOVACIÓN DE USUARIO PROFESIONAL DE PRODUTOS FITOSANITARIOS. NIVEL CUALIFICADO, cunha duración de 7 horas.

Datas e horario:

Mércores, 14 de outubro de 2020 ANULADO


Horario de impartición: de 09:00 a 14:00 e de 16:00 a 18:00

Lugar: CFEA de Guísamo