Dentro do Plan de Formación ao Agro Galego 2019 aprobado pola Consellería do Medio Rural está prevista a realización de dous módulos do curso de Aptitude Empresarial Agraria – Cultivos Intensivos, en formato presencial

Módulo VII – 2019.C001 – M7_AEA.CULTIVOS DE HORTA-FLOR. CULTIVOS INTENSIVOS

Datas: do 4 ao 8 de novembro de 2019

Horario: de mañán e tarde

Lugar: CFEA de Guísamo

Módulo VIII 2019.C002 – M8_AEA.SANIDADE VEXETAL, INSTAL, MECANIZ.. CULTIVOS INTENSIVOS

Datas: do 11 ao 15 de novembro de 2019

Horario: de mañán

Lugar: CFEA de Guísamo

Para acceder a esta formación débese presentar a solicitude cuberta dirixida ao CFEA de Guísamo ou ben enviala por correo electrónico ao enderezo cfea.guisamo@edu.xunta.gal