O Centro de Formación e Experimentación Agroforestal de Guísamo convoca unha acción transferencia para o apoio ás actividades de demostración de información ao agro galego 2021 (1 M01: Accións de transferencia de coñecementos e información (art. 14). Submedida: 1.1. apoio ás accións de formación profesional e adquisición de competencias do PDR de Galicia 2014-2020. Accións cofinanciadas co 75 % Feader) sobre:

1ª Xornada técnica de mulleres traballando no rural: análise da situación actual

Data: 12 de NOVEMBRO de 2021
Horario: de 09:00 a 18:30 Obradoiros e Mesa redonda
Lugar: CFEA GUÍSAMO

Para inscribirse nesta actividade débese enviar o formulario solicitude de asistentes cuberto ao enderezo electrónico cfea.guisamo@edu.xunta.gal