O Centro de Formación e Experimentación Agroforestal de Guísamo convoca unha acción de formación profesional e adquisición de competencias (1 M01: Accións de transferencia de coñecementos e información (art. 14). Submedida: 1.1. apoio ás accións de formación profesional e adquisición de competencias do PDR de Galicia 2014-2020. Accións cofinanciadas co 75 % Feader) sobre:

TALLER DE RAMOS DE NOIVA. NOVAS TENDENCIAS

Data: 08 de outubro de 2021
Horario: de 10:00 a 14:00 horas
Lugar: CFEA de Guísamo (Lg. Bos, 14 – Guísamo – Bergondo)

Para inscribirse nesta actividade débese enviar o formulario solicitude de asistentes cuberto ao enderezo electrónico cfea.guisamo@edu.xunta.gal

Relación de persoas admitidas á actividade:

Rógase ao asistentes que traigan tixera apta para floristería

DNI
*****404*
*****518*
*****377*
*****319*
*****269*
*****780*
*****166*
*****685*
*****637*
*****599*
*****449*
*****578*
*****776*
*****809*
*****187*
*****106*
*****122*
*****478*
*****328*
*****995*
Se algunha das persoas admitidas non poidera asistir o día da actividade deberá comunicalo na maior brevidade posible para poder facer o chamamento ás persoas que están na relación de reserva.

Relación de persoas en reserva e por orde de preferencia

DNIORDE
*****592*1
*****064*2
*****312*3
*****758*4
*****669*5
*****632*6