Dentro do Plan de Formación ao Agro Galego 2020 aprobado pola Consellería do Medio Rural está prevista a realización do curso de AGRICULTURA SINTRÓPICA, cunha duración de 16 horas.

Novas datas e horario:

Calendario: 26 e 27 de novembro de 2020
Horario de impartición: de 09:00 a 14:00 e de 15:00 a 18:00

Lugar: CFEA de Guísamo

Para acceder a esta formación débese presentar a solicitude cuberta dirixida ao CFEA de Guísamo ou ben enviala por correo electrónico ao enderezo cfea.guisamo@edu.xunta.gal