Dentro do PLAN DE TRANSFERENCIA PARA O APOIO ÁS ACTIVIDADES DE DEMOSTRACIÓN E DE INFORMACIÓN AO AGRO GALEGO 2020, COFINANCIADO CO FONDO EUROPEO AGRÍCOLA DE DESENVOLVEMENTO RURAL (FEADER) NO MARCO DO PDR DE GALICIA 2014-2020 está prevista a realización dunha actividade de Preparación e laboreo (minilaboreo) de interliñas do viñedo para fertilización orgánica ecolóxica de mantemento con resementeira de pratenses e cultivos mellorantes

Datas e horario:

Caledario: do 12 de novembro de 2020
Horario de impartición: de 16:00 a 20:00

Lugar: CFEA de Guísamo

Para asistir a esta actividade débese presentar a solicitude cuberta dirixida ao CFEA de Guísamo ou ben enviala por correo electrónico ao enderezo cfea.guisamo@edu.xunta.gal