Dentro do Plan de Formación ao Agro Galego 2020 aprobado pola Consellería do Medio Rural está prevista a realización do curso de CASOS PRÁCTICOS DE APROVEITAMENTOS E POSIBLES TRANSFORMACIÓNS PARA A SÚA VALORIZACIÓN DE MADEIRAS PROVINTES DO MEDIO RURAL E ÁREAS PERIURBNAS CON POSIBILIDADE DE XERACIÓN DE BIOECONOMIA, cunha duración de 20 horas.

Datas e horario:

Caledario: do 17 ao 20 de novembro de 2020
Horario de impartición: de 16:00 a 21:00

Lugar: CFEA de Guísamo

Para acceder a esta formación débese presentar a solicitude cuberta dirixida ao CFEA de Guísamo ou ben enviala por correo electrónico ao enderezo cfea.guisamo@edu.xunta.gal