Dentro do Plan de Formación ao Agro Galego 2020 aprobado pola Consellería do Medio Rural está prevista a realización do curso de TÉCNICAS BÁSICAS DE TALA, TRONZADO E DESPOLADO DE ÁRBORES. MANTEMENTO DA MOTOSERRA, cunha duración de 26 horas.

Datas e horario:

Calendario: 13, 14, 20 e 21 DE NOVEMBRO de 2020
Horario de impartición: os días 13 e 20 de 16:00 a 21:00
os días 14 e 21 de 09:00 a 17:00 horas

Lugar: CFEA de Guísamo

Para acceder a esta formación débese presentar a solicitude cuberta dirixida ao CFEA de Guísamo ou ben enviala por correo electrónico ao enderezo cfea.guisamo@edu.xunta.gal