Dentro do Plan de Formación ao Agro Galego 2020 aprobado pola Consellería do Medio Rural está prevista a realización do curso de CURSO PONTE DE USUARIO PROFESIONAL DE PRODUTOS FITOSANITARIOS. NIVEL CUALIFICADO, cunha duración de 38 horas.

Datas e horario:

EN PROGRAMACIÓN (datas previstas na primeira quincena de outubro)

Horario de impartición:
de 09:00 a 14:00 e de 16:00 a 19:00

Lugar: CFEA de Guísamo

Para acceder a esta formación débese presentar a solicitude cuberta dirixida ao CFEA de Guísamo ou ben enviala por correo electrónico ao enderezo cfea.guisamo@edu.xunta.gal