A oferta formativa de ensinanzas regradas do Centro de Formación e Experimentación Agroforestal de Guísamo inclúe, para o curso 2021-2022, o Ciclo Superior de Paisaxismo e Medio Rural no réxime de persoas adultas na modalidade a distancia.

Con esta esta guía informativa do Ciclo Superior de Paisaxismo e Medio Rural (*) poñemos á vosa disposición toda a información para aquelas persoas que estean interesadas en cursar dito ciclo formativo de Formación Profesional.

Podedes atopar máis información sobre o proceso de admisión a ciclos formativos na web da Consellería de Educación, Universidades e Formación Profesional

(*) actualizada o 24 de maio de 2021