Dentro do Plan de Formación ao Agro Galego 2019 aprobado pola Consellería do Medio Rural está prevista a realización do curso de TALLER TEMÁTICO PARA O EMPREGO DE MÁQUINAS E DE FERRAMENTAS EN PEQUENAS PARCELAS EN CULTIVO ECOLÓXICO , cunha duración de 16 horas.

Datas e horario:

18 de novembro de 2019 de 16:00 a 20:00

20 de novembro de 2019 de 09:00 a 13:00 e de 16:00 a 20:00

22 de novembro de 2019 de 16:00 a 20:00

Lugar: CFEA de Guísamo

Para acceder a esta formación débese presentar a solicitude cuberta dirixida ao CFEA de Guísamo ou ben enviala por correo electrónico ao enderezo cfea.guisamo@edu.xunta.gal