Ciclo formativo de Grao Medio de Formación Profesional que proporciona os coñecementos necesarios para realizar operacións de implantación, deseño, mellora e conservacións de xardíns tanto de interior como de exterior, para a comercialización de material vexetal e de xardinaría en axeitadas condicións de hixiene, seguridade e respectuosas co medio ambiente e para o manexo de maquinaria propia dos labores de xardinaría.

 MÓDULOS 
1º curso 2º curso 
Fundamentos agronómicos. 
Taller e equipamentos de tracción. 
Infraestruturas e instalacións agrícolas. 
Principios de sanidade vexetal. 
Implantación de xardíns e zonas verdes. 
Produción de plantas e terróns de céspede en viveiro. 
Formación e orientación laboral.
Control fitosanitario. 
Mantemento e mellora de xardíns e zonas verdes. 
Composicións florais e con plantas. 
Establecementos de floraría. 
Técnicas de venda en xardinaría e floraría. 
Empresa e iniciativa emprendedora. 
Formación en centros de traballo (FCT).

DURACIÓN

dous cursos académicos que equivalen a 2000 horas dentro das que se inclúen 410 correspondentes ao módulo de FCT.

TITULACIÓN: Técnico/a en Xardinaría e Floraría

SAÍDAS PROFESIONAIS

Traballar en empresas públicas e privadas, adicadas á instalación, mantemento e mellora de xardíns de interior, exterior e zonas verdes, á produción de plantas e terróns de céspede en viveiro e á creación e elaboración de composicións e ornamentacións con flores e plantas.

Desenvolvemento de actividades de comercialización e distribución das mesmas, tanto por conta propia como allea.

Realizar tratamentos praguicidas, segundo a actividade regulada pola normativa, e dacordo coa lexislación sobre prevención de riscos laborais.