Feng Shui Aplicado No Xardín: Caso Práctico De Axardinamento En Narón (A Coruña)

María Rodríguez Ruíz

ANEXOS Á MEMORIA

1.- Condicionantes:

2.- Programa de actuacións:

3.- Feng-Shui – zonificación:

4.- Camiños e pavementos:

5.- Sistema de rega:

6.- Material vexetal:

7.- Iluminación e mobiliario:

8.- Bibliografía

PLANOS

PREGO DE CONDICIÓNS

ORZAMENTO