Dentro do Plan de Formación ao Agro Galego 2019 aprobado pola Consellería do Medio Rural está prevista a realización do curso de TALLER TEMÁTICO SOBRE A XESTIÓN E POSTA EN VALOR DE PEQUENAS PROPIEDADES HERDADAS , cunha duración de 8 horas.

Data: 15 de novembro de 2019

Horario: de 09:00 a 14:00 e de 16:00 a 19:00

Lugar: CFEA de Guísamo

Para acceder a esta formación débese presentar a solicitude cuberta dirixida ao CFEA de Guísamo ou ben enviala por correo electrónico ao enderezo cfea.guisamo@edu.xunta.gal