Dentro do Plan de Formación ao Agro Galego 2019 aprobado pola Consellería do Medio Rural está prevista a realización do curso de MANEXO SEGURO DA MOTOSERRA EN OPERACIÓNS DE TALA, DESPOLADO E TRONZADO, cunha duración de 15 horas.

Datas: 18, 19 e 26 de outubro de 2019

Horario: día 18 de 16:00 a 21:00, días 19 e 26 de 09:00 a 14:00

Lugar: Centro social de Marcelle (Monforte de Lemos)

Para acceder a esta formación débese presentar a solicitude cuberta dirixida ao CFEA de Guísamo ou ben enviala por correo electrónico ao enderezo cfea.guisamo@edu.xunta.gal