FORMACIÓN AGROFORESTAL

A Consellería do Medio Rural ten previsto impartir ao longo do ano 2019 os seguintes cursos:

 • Cursos de aplicador/manipulador de fitosanitarios – nivel básico.
 • Cursos de aplicador/manipulador de fitosanitarios –  nivel cualificado.
 • Cursos de aplicador/manipulador de fitosanitarios – ponte.
 • Cursos de aplicador/manipulador de fitosanitarios – renovación cualificado.
 • Cursos de aplicador/manipulador de fitosanitarios – fumigador.
 • Formación de tomadores de mostras e controladores de muxido e de leite nas explotacións.
 • Clasificadores de canais de vacún.
 • Renovación da formación de directores técnicos e inspectores das ITEAF.
 • Produción integrada.
 • Seguridade e saúde laboral no sector agroforestal.
 • Prevención de riscos de poda en altura.
 • Poda de froiteiras.
 • Formación de directores técnicos e inspectores das ITEAF.

Tódalas persoas interesadas en participar desta formación deberán formular a súa petición a través da seguinte solicitude:

Formulario de solicitude accións formativas

Buscador de cursos organizados pola Consellería do Medio Rural (36 Kb)

Máis información na web da Consellería do Medio Rural