ESTUDO DE INCORPORACIÓN DE PERSOAS DESEMPREGADAS AO TECIDO PRODUTIVO AGRARIO TRADICIONAL DO CONCELLO DE CARBALLO

JOSÉ FRANCISCO MÁRQUEZ CANEDA

PROXECTO

Anexo 8.3 INFORME FEIXÓN

Anexo 8.6

Anexo 8.7 FICHA TÉCNICA IXP FABA DE LOURENZA 2014

Anexo 8.8 CRONOGRAMA