TALLER TEMÁTICO SOBRE TÉCNICAS DE PRODUCIÓN DOS CULTIVOS DO LIÑO E O CÁÑAMO

Dentro do Plan de Formación ao Agro Galego 2019 aprobado pola Consellería do Medio Rural está prevista a realización do curso de TALLER TEMÁTICO SOBRE TÉCNICAS DE PRODUCIÓN DOS CULTIVOS DO LIÑO E O CÁÑAMO, cunha duración de 8 horas. Datas: 7e 8 de novembro de 2019 Horario: de 09:30 a 13:30 Lugar: CFEA de […]

INSTALACIÓN E MANEXO DA REGA. AUTOMATISMOS E ACTUALIZACIÓN E OPTIMIZACIÓN DE INSTALACIÓNS

Dentro do Plan de transferencia para o apoio ás actividades de demostración e de información ao agro galego 2019, cofinanciado co Fondo Europeo Agrícola de Desenvolvemento Rural (FEADER) no marco do PDR de Galicia 2014-2020, aprobado pola Consellería do Medio Rural está prevista a realización dun taller práctico de INSTALACIÓN E MANEXO DA REGA. AUTOMATISMOS […]

MANEXO SEGURO DA MOTOSERRA EN OPERACIÓNS DE TALA, DESPOLADO E TRONZADO

Dentro do Plan de Formación ao Agro Galego 2019 aprobado pola Consellería do Medio Rural está prevista a realización do curso de MANEXO SEGURO DA MOTOSERRA EN OPERACIÓNS DE TALA, DESPOLADO E TRONZADO, cunha duración de 15 horas. Datas: 18, 19 e 26 de outubro de 2019 Horario: día 18 de 16:00 a 21:00, días […]

TALLER TEMÁTICO HORTA ECOLÓXICA, BIODINÁMICA E PERMACULTURA: AGRICULTURA SINTRÓPICA

Dentro do Plan de Formación ao Agro Galego 2019 aprobado pola Consellería do Medio Rural está prevista a realización do curso de TALLER TEMÁTICO HORTA ECOLÓXICA, BIODINÁMICA E PERMACULTURA: AGRICULTURA SINTRÓPICA, cunha duración de 12 horas. Datas: 13 e 14 de outubro de 2019 Horario: dia 13 pola tarde día 14 mañán e tarde Lugar: […]

RENOVACIÓN DE USUARIO PROFESIONAL DE PRODUTOS FITOSANITARIOS.NIVEL CUALIFICADO

Dentro do Plan de Formación ao Agro Galego 2019 aprobado pola Consellería do Medio Rural está prevista a realización do curso de RENOVACIÓN DE USUARIO PROFESIONAL DE PRODUTOS FITOSANITARIOS.NIVEL CUALIFICADO , cunha duración de 7 horas. Data: 17 de outubro de 2019 Horario: de 09:30 a 13:30 e de 16:00 a 19:00 Lugar: CFEA de […]

MANTEMENTO DE MAQUINARIA E ÚTILES DE XARDINERIA E ARBORICULTURA

Dentro do Plan de Formación ao Agro Galego 2019 aprobado pola Consellería do Medio Rural está prevista a realización do curso de MANTEMENTO DE MAQUINARIA E ÚTILES DE XARDINERIA E ARBORICULTURA , cunha duración de 20 horas. Datas: 14, 15, 18 e 19 de outubro de 2019 Horario: de 16:00 a 21:00 (días 14, 15 […]

SEGURIDADE NOS TRABALLOS DE ARBORICULTURA. MANTEMENTO BÁSICO DA MOTOSERRA

Dentro do Plan de Formación ao Agro Galego 2019 aprobado pola Consellería do Medio Rural está prevista a realización do curso de SEGURIDADE NOS TRABALLOS DE ARBORICULTURA. MANTEMENTO BÁSICO DA MOTOSERRA , cunha duración de 20 horas. Datas: 21, 22, 25 e 26 de outubro de 2019 Horario: de 16:00 a 21:00 (días 21, 22 […]

SEGURIDADE NOS TRABALLOS DE ARBORICULTURA. TÉCNICAS AVANZADAS DE TREPA

Dentro do Plan de Formación ao Agro Galego 2019 aprobado pola Consellería do Medio Rural está previsto a realización do curso de SEGURIDADE NOS TRABALLOS DE ARBORICULTURA. TÉCNICAS AVANZADAS DE TREPA, cunha duración de 20 horas. Datas: 4, 5, 6 e 7 de novembro de 2019 Horario: de 16:00 a 21:00 Lugar: CFEA de Guísamo […]

SEGURIDADE NOS TRABALLOS DE ARBORICULTURA. INTRODUCIÓN ÁS TÉCNICAS DE TREPA

Dentro do Plan de Formación ao Agro Galego 2019 aprobado pola Consellería do Medio Rural está previsto a realización do curso de SEGURIDADE NOS TRABALLOS DE ARBORICULTURA. INTRODUCIÓN ÁS TÉCNICAS DE TREPA, cunha duración de 20 horas. Datas: 21, 22, 23 e 24 de outubro de 2019 Horario: de 16:00 a 21:00 Lugar: CFEA de […]

SEGURIDADE NOS TRABALLOS DE ARBORICULTURA. APEO CONTROLADO

Dentro do Plan de Formación ao Agro Galego 2019 aprobado pola Consellería do Medio Rural está previsto a realización do curso de SEGURIDADE NOS TRABALLOS DE ARBORICULTURA. APEO CONTROLADO, cunha duración de 20 horas. Datas: 11, 12, 13 e 14 de novembro de 2019 Horario: de 16:00 a 21:00 Lugar: CFEA de Guísamo Para acceder […]