O alumnado que continúe os seus estudos no 2º curso do Ciclo Medio de Xardinaría e Floraría, así como no Ciclo Superior de Paisaxismo e Medio Rural durante o curso 2019-2020 deberá presentar o Anexo I cuberto na secretaría do CFEA do 24 de xuño ao 2 de xullo ás 13:00 horas.