Oferta de FP. Curso 2020/2021

NOVA OFERTA FORMATIVA, do CFEA de Guísamo, de ensinanzas regradas de Formación Profesional no réxime de persoas adultas na modalidade a distancia (oferta modular) Para obter información do resto da oferta formativa de Formación Profesional consulte a web da Consellería de Educación, Universidade e Formación Profesional.