Información sobre a avaliación dirixida ao alumnado dos ciclos formativos de Xardinaría e Floraría e Paisaxismo e Medio Rural deste CFEA de Guísamo

Segundo as Instrucións recibidas da Consellería de Educación, Universidade e Formación Profesional, sobre as medidas a adoptar coa avaliación do segundo trimestre, O CFEA Guísamo informa:

.- Que coas necesarias modificacións e axustes do calendario de avaliación, debido á declaración do Estado de Alarma pola crise do coronavirus, a publicación das cualificacións do segundo trimestre farase o día 03 de abril, a partires das 12.00 horas.

.- Que no caso dos ciclos de grao medio e superior, na avalación parcial de módulos de segundo curso, o equipo docente tomará as tomará as decisións de acceso do alumnado á FCT e, nos ciclos de grado superior o módulo de proxecto. Agardaremos novas Instrucións da Consellería nas que se nos indique como desenvolver o módulo da FCT nas condicións actuais. 

.- Do 06 ao 13 de abril é o período vacacional correspondente á Semana Santa.

.- Para calquera información, por favor, empregade as canles habituais:

                .- Correo do CFEA: cfea.guisamo@edu.xunta.gal

                .- Correo Titor@s

                .- Paxina web: http://cfeaguisamo.org/wp-19/

30 de marzo de 2020


DOG 24/03/2020

CONSELLERÍA DO MEDIO RURAL
 
ORDE do 23 de marzo de 2020 pola que adoptan medidas de carácter obrigatorio en relación co COVID-19 en cumprimento do Acordo do Centro de Coordinación Operativa da emerxencia sanitaria na Comunidade Autónoma de Galicia (Cecop), do 18 de marzo de 2020, sobre a venda directa de produtos agrogandeiros nos mercados, a venda de produtos vexetais para a plantación en hortas de consumidores finais e o desprazamento de agricultores e viticultores para os efectos da realización de actividades agrarias.
 

Dacordo coas instrucións recibidas pola dirección do AGACAL, a partir do día 13 de marzo quedan suspendidas todas as actividades deste CFEA de Guísamo tanto de Formación Regrada (Ciclos formativos de FP) como de formación contínua.

Avisaremos, a través deste medio, de todas as novedades que se vaian producindo


Benvidos á web do Centro de Formación e Experimentación Agroforestal de Guísamo.

O Centro de Formación e Experimentación Agroforestal de Guísamo está adscrito á Axencia Galega de Calidade Alimentaria (AGACAL) dependente da Consellería do Medio Rural da Xunta de Galicia

Ten como obxectivo respostar ás necesidades formativas das/dos profesionais, entidades, asociacións e poboación relacionada con actividades agrogandeiras, forestais e dinamización do medio rural.


A formación que se imparte no CFEA de Guísamo axústase ás características da súa zona de influencia e basease nos principios de solidariedade, respecto e sostibilidade humana e ambiental, potenciando deste xeito o aproveitamento dos recursos do lugar.Acceso á aula virtual curso de Introdución ás técnicas de trepa

Acceso á aula virtual curso de Técnicas avanzadas de trepa

Acceso á aula virtual Apeo Controlado

Acceso á documentación do curso

Cursos semipresenciais de Aptitude Empresarial Agraria

A partir de agora o Centro de Formación e Experimentación Agraria de Monforte de Lemos (Lugo) vai ser o centro de referencia para a impartición das accións formativas na modalidade semipresencial dos distintos módulos do Curso de Aptitude Empresarial Agraria (AEA).

O calendario dos cursos programados para os vindeiros meses é o seguinte:

Tódalas persoas interesadas na realización dos ditos cursos poderán formular, en calquera momento, a súa petición conforme á seguinte solicitude:

O curso AEA desenvolverase a través da plataforma de teleformación, á que se accederá a través do seguinte acceso:

Para o manexo axeitado da plataforma, pode consultar o seguinte documento:


Se precisa máis información pode dirixirse ao Centro de Formación e Experimentación Agraria de Monforte de Lemos

Dirección: R/Alfredo Brañas, s/n, 27400 Monforte (Lugo)

Tel.: 982 88 91 03/04

Fax: 982 88 91 01

Correo-e: ceca.monforte@edu.xunta.es